Thông Tin Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

Tên chính thức PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG Tên giao dịch
Mã số thuế 3200595913 Ngày cấp 2014-06-04
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Đa Krông Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Địa chỉ trụ sở Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (620) Phòng Kinh tế và Hạ tầng Loại khoản (465) Hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khác
Ngành nghề chính Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Các bài viết mới