Thông Tin Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện đam Rông

Tên chính thức PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAM RÔNG Tên giao dịch
Mã số thuế 5800461418 Ngày cấp 2005-09-21
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà - Đam rông Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (605) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);