Thông Tin Tài Khoản Ql Khoản Thu Bằng Biên Lai - Cán Bộ Thu Thuế Xã Tân Tiến

Tên chính thức TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CÁN BỘ THU THUẾ XÃ TÂN TIẾN Tên giao dịch
Mã số thuế 3801232230 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước
Người đại diện Uông Thanh Quang Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Khác
Cấp chương (757) Hộ gia đình, cá nhân Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
Ngành nghề chính Hoạt động của các tổ chức khác

Ngành Nghề Kinh Doanh: