Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Cổ Phần Vt Modern

Công Ty Cổ Phần Vt Modern

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 35/11, Ấp Rạch Dừa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659738
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tùng Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tùng Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Tân Thành, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659720
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Xây Dựng điền Long

Công Ty Tnhh Xây Dựng điền Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Bà Nhì, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659671
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Cổ Phần Calaca-tc

Công Ty Cổ Phần Calaca-tc

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Sơn Trắng, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659713
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phú Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phú Nguyên

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Mỹ Hiệp A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659706
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Và Công Nghệ Mekong

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Và Công Nghệ Mekong

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Mé Láng, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659583
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Tnhh Mtv Tm-dv Huỳnh Ngọc Tài

Công Ty Tnhh Mtv Tm-dv Huỳnh Ngọc Tài

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659657
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sx-tm-dv Khải Duy

Công Ty Tnhh Sx-tm-dv Khải Duy

- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659625
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Phú Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Phú Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 5/6, Ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659618
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Mỹ Anh

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Mỹ Anh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 836/8, Đường Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659600
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sx - Tm- Dv Kim Tuấn Ngọc

Công Ty Tnhh Sx - Tm- Dv Kim Tuấn Ngọc

- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659590
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Trí Việt New Education

Công Ty Tnhh Trí Việt New Education

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 60, Khóm 5, Thị Trấn Định An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659576
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bảo Thi

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bảo Thi

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Hòa Thành, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659569
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Khánh đăng

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Khánh đăng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Thôn Vạn, Xã Long Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659505
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Doanh Nghiệp Tư Nhân May Thuận Tín

Doanh Nghiệp Tư Nhân May Thuận Tín

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659512
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc đá Quý Phúc Lộc Thọ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc đá Quý Phúc Lộc Thọ

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 01-03, Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659463
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần điện Gió Thăng Long 1.1

Công Ty Cổ Phần điện Gió Thăng Long 1.1

- Địa Chỉ Trụ Sở: 19 đường Lê Văn Tám, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659375
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Cổ phần

Công Ty Cổ Phần điện Gió Thăng Long 1.2

Công Ty Cổ Phần điện Gió Thăng Long 1.2

- Địa Chỉ Trụ Sở: 19 đường Lê Văn Tám, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659368
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Cổ phần

Công Ty Cổ Phần Như Ý Group

Công Ty Cổ Phần Như Ý Group

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 44, ấp Long Hưng II, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659449
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Dinh An, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659431
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Văn Phòng Luật Sư Minh Luận

Văn Phòng Luật Sư Minh Luận

- Địa Chỉ Trụ Sở: số 209, đường 3/2, Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659424
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Công ty hợp danh

Công Ty Tnhh Gấm Nhi

Công Ty Tnhh Gấm Nhi

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659304
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Xanh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Xanh Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Cổ Tháp A, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659417
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh ánh Hoa Duyên Hải

Công Ty Tnhh ánh Hoa Duyên Hải

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Chợ, Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659336
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Minh Solar

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Minh Solar

- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659329
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Trường Trường Phát

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Trường Trường Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659311
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Nội Thất Clv

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Nội Thất Clv

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 187A Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659294
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trắng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trắng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659343
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sua Thuận Hưng

Công Ty Tnhh Sua Thuận Hưng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 463, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659287
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Xăng Dầu Hà Phương Linh

Công Ty Tnhh Xăng Dầu Hà Phương Linh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659262
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Nguyệt Hà Tv

Công Ty Tnhh Nguyệt Hà Tv

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 37B, Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659230
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Tm-dv Hoài Phát Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tm-dv Hoài Phát Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 699, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659223
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kinh Doanh Thương Mại Kim Dương Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kinh Doanh Thương Mại Kim Dương Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 57, ấp Hòa Lạc A, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659216
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Triệu Gia

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Triệu Gia

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 018, Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659181
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm - Xnk - Mask Vina

Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm - Xnk - Mask Vina

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bót Chếch, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659174
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thiện Nghiêm-liên Thắm

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thiện Nghiêm-liên Thắm

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659015
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn Hương Mai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn Hương Mai

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659022
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Vlxd Hưng Phát đạt

Công Ty Tnhh Vlxd Hưng Phát đạt

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Ba Se A, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658928
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Tnhh Mtv Sx-tm-dv Vân Sơn Phép

Công Ty Tnhh Tnhh Mtv Sx-tm-dv Vân Sơn Phép

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Kós La, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658967
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Cơ Khí Và Xây Dựng Tổng Hợp Hưng Phát

Công Ty Tnhh Cơ Khí Và Xây Dựng Tổng Hợp Hưng Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 162/37 Đường 2/9, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658935
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Thương Mại Uyên Dương

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Thương Mại Uyên Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: 70 Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658903
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Nhất Trung Tv

Công Ty Tnhh Nhất Trung Tv

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658910
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Vlxd Và Ttnt Tâm An

Công Ty Tnhh Vlxd Và Ttnt Tâm An

- Địa Chỉ Trụ Sở: Âp Hòa Lạc B, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658879
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thị Yến Như

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thị Yến Như

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658886
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Lốp Xe Trà Vinh

Công Ty Tnhh Lốp Xe Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: QL53, Ấp Trà Cuôn, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658893
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Tư Vấn Xây Dựng Kim Mã

Công Ty Tnhh Mtv Tư Vấn Xây Dựng Kim Mã

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658861
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Garage Thuận Phát

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Garage Thuận Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658660
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Xd-tm-dv Năng Lượng Sạch

Công Ty Tnhh Xd-tm-dv Năng Lượng Sạch

- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Tân Tiến, Xã Tân An, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658653
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh

Công Ty Tnhh Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh

- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Xoài Rùm, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658646
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Văn Phòng Luật Sư Lưu Công đoàn

Văn Phòng Luật Sư Lưu Công đoàn

- Địa Chỉ Trụ Sở: 131 ấp Nguyệt Lãng C, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100658639
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next