Thông Tin Trường đại Học đà Lạt

Tên chính thức TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tên giao dịch
Mã số thuế 5800407467 Ngày cấp 2004-08-10
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 01 Phù Đổng Thiên Vương - p.8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Người đại diện Lê Minh Chiến Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước) Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (022) Bộ Giáo dục và đào tạo Loại khoản (502) Đào tạo đại học
Ngành nghề chính Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học

Các bài viết mới