Thông Tin Trường Mầm Non An Tràng

Tên chính thức TRƯỜNG MẦM NON AN TRÀNG Tên giao dịch
Mã số thuế 1001062508 Ngày cấp 2015-04-17
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (491) Giáo dục mầm non
Ngành nghề chính Giáo dục mầm non

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Giáo dục mầm non

Các bài viết mới