Thông Tin Trường Mầm Non Sư Lư

Tên chính thức TRƯỜNG MẦM NON SƯ LƯ Tên giao dịch
Mã số thuế 5600281457 Ngày cấp 2015-04-20
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Điện Biên Đông Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Xã na son, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (022) Bộ Giáo dục và đào tạo Loại khoản (491) Giáo dục mầm non
Ngành nghề chính Bán buôn sắt, thép

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Bán buôn sắt, thép

Các bài viết mới