Thông Tin Trường Mầm Non Vân Xuân

Tên chính thức TRƯỜNG MẦM NON VÂN XUÂN Tên giao dịch
Mã số thuế 2500470374 Ngày cấp 2012-02-22
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Địa chỉ trụ sở Xã Vân Xuân, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (491) Giáo dục mầm non
Ngành nghề chính Giáo dục mầm non

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Giáo dục mầm non