Thông Tin Trường Tiểu Học Bình Xuân 2

Tên chính thức TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUÂN 2 Tên giao dịch
Mã số thuế 1201180795 Ngày cấp 2011-08-31
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Địa chỉ trụ sở ấp 2, Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, Tiền Giang
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (860) Các quan hệ khác của ngân sách Loại khoản (492) Giáo dục tiểu học
Ngành nghề chính Giáo dục tiểu học

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Giáo dục tiểu học

Các bài viết mới