Thông Tin Trường Tiểu Học Mỹ Long

Tên chính thức TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LONG Tên giao dịch
Mã số thuế 1201263441 Ngày cấp 2012-02-15
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Địa chỉ trụ sở Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Khác
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (492) Giáo dục tiểu học
Ngành nghề chính Giáo dục tiểu học

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Giáo dục tiểu học