Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng K.t.a

Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng K.t.a

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 47, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117427
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Xăng Dầu Mỹ Hà

Công Ty Tnhh Mtv Xăng Dầu Mỹ Hà

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 326, 327, tờ bản đồ số 16, ấp An Khánh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117353
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Giải Pháp Trí Tuệ Nhân Tạo Và Thực Tế ảo

Công Ty Tnhh Mtv Giải Pháp Trí Tuệ Nhân Tạo Và Thực Tế ảo

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 172/4, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117258
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Ngoại Ngữ - Tin Học Khánh Băng

Công Ty Tnhh Ngoại Ngữ - Tin Học Khánh Băng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 411/8, Tổ 52, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117233
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Hòa Phú

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Hòa Phú

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 157/10 ấp Thạnh Phú, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117226
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo Vge

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo Vge

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 7A/2, Quốc lộ 1A, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117201
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Liêm Khang Thịnh

Công Ty Tnhh Liêm Khang Thịnh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 306 Đường Huỳnh Văn Đạt, Tổ 9, Khóm 5, Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117177
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 6

Công Ty Tnhh Indefol Solar 6

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A13 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117000
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Indefol Solar 5

Công Ty Tnhh Indefol Solar 5

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116991
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Indefol Solar 4

Công Ty Tnhh Indefol Solar 4

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116984
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Indefol Solar 3

Công Ty Tnhh Indefol Solar 3

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116977
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Indefol Solar 2

Công Ty Tnhh Indefol Solar 2

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116952
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Indefol Solar 7

Công Ty Tnhh Indefol Solar 7

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B1 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117018
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Thanh Tùng

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Thanh Tùng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 1 (Thửa đất số 148, tờ bản đồ số 22), ấp Phú Thạnh C, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116913
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 8

Công Ty Tnhh Indefol Solar 8

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117025
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 9

Công Ty Tnhh Indefol Solar 9

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117032
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 10

Công Ty Tnhh Indefol Solar 10

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117057
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 11

Công Ty Tnhh Indefol Solar 11

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117064
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 12

Công Ty Tnhh Indefol Solar 12

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng B7 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501117071
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Indefol Solar 1

Công Ty Tnhh Indefol Solar 1

- Địa Chỉ Trụ Sở: Nhà xưởng A1 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, Ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116945
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Chế Biến Thủy Sản Ngọc Tín

Công Ty Tnhh Chế Biến Thủy Sản Ngọc Tín

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 206 Tổ 13, Ấp 8, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116906
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Trung Lập Phát

Công Ty Tnhh Trung Lập Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 45/3 ấp Hậu Thành, Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116938
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Quốc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Quốc

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 70 Tổ 5, Ấp Chợ, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116920
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Tv Tk Xd điện Và Tm Hồng Anh

Công Ty Tnhh Tv Tk Xd điện Và Tm Hồng Anh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 141 đường nguyễn Văn Lâu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116832
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Xây Dựng Tài Lộc Phát

Công Ty Tnhh Xây Dựng Tài Lộc Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 56, Tờ bản đồ số 5, tổ 11, ấp Hòa Phú Yên, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116825
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Ngoại Ngữ - Tin Học đăng Khoa

Công Ty Tnhh Ngoại Ngữ - Tin Học đăng Khoa

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 399, tờ bản đồ số 10, Tổ 16, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116818
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Xây Dựng Viễn Thông Lê Duy

Công Ty Tnhh Xây Dựng Viễn Thông Lê Duy

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 29/7, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116790
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đầu Tư Kỹ Thuật An Tài Phát

Công Ty Tnhh đầu Tư Kỹ Thuật An Tài Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 42, tổ 14, ấp Ngãi Hòa, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116751
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Tùng Yến

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Tùng Yến

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 6/25 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116776
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Nguyên Phúc Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Nguyên Phúc Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 158 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116744
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh May Mặc Lưu Luyến

Công Ty Tnhh May Mặc Lưu Luyến

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 15, Tổ 7, Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116663
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Năng Lượng Xanh Hưng Vượng

Công Ty Tnhh Năng Lượng Xanh Hưng Vượng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 295, tờ bản đồ số 22, Tổ 8 , ấp Phước Thới A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116582
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Xây Dựng điện Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Xây Dựng điện Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 6E, đường Phạm Hùng, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116568
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Mtv Game Giải Trí Hoàng Huệ

Công Ty Tnhh Mtv Game Giải Trí Hoàng Huệ

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 9, Tổ 20, ấp Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116631
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Tv Và Xd đại Phát đạt

Công Ty Tnhh Tv Và Xd đại Phát đạt

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 19 đường 2 tháng 9, khóm 5, Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116624
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Giáo Dục đăng Khoa Bình Minh

Công Ty Tnhh Giáo Dục đăng Khoa Bình Minh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 127/1, đường Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 2, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116543
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Hoàng đạt Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Mtv Hoàng đạt Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 361, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116529
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 68 Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 68 Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 2/84A đường Đinh Tiên Hoàng, Khóm 4 , Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116455
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mai Anh Hào

Công Ty Tnhh Mai Anh Hào

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 559/42 Ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116430
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Hòa Phú Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Mtv Hòa Phú Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 27, tổ 8, ấp Hòa Phú, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116381
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Vân Anh Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Mtv Vân Anh Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số B15 khóm Vĩnh Hòa, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116367
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Han Cook Cafe

Công Ty Tnhh Mtv Han Cook Cafe

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 37 đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116342
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Lúa Gạo Vĩnh Long

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Lúa Gạo Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 93, tổ 6, ấp Kinh, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116310
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Tnhh Xd Vượng Phát Thịnh

Công Ty Tnhh Xd Vượng Phát Thịnh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 452, tờ bản đồ số 6, tổ 13, ấp Bình Tịnh A, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501115941
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Nq-skin

Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Nq-skin

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 853, Tờ bản đồ số 4, Tổ 10, Xã Thạnh Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116208
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Vlxd Thành Công Vĩnh Long

Công Ty Tnhh Mtv Vlxd Thành Công Vĩnh Long

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 128/7 ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116180
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển đồng Hành Khởi Nghiệp

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển đồng Hành Khởi Nghiệp

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 70B đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116159
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Minh Cường

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Minh Cường

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 476/23/30, tổ 10, khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116046
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Xd Phương Huỳnh

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Xd Phương Huỳnh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 202L đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 5, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116039
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tân Nhật

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tân Nhật

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 79/3D, đường Trần phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501116021
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next